Pašvaldības

Sadaļā apkopota pašvaldību pieredze bioatkritumu apsaimniekošanā. Tās mērķis ir dalīties ar labo pieredzi pašvaldībās un rosināt veidot kopīgu sadarbību bioatkritumu pārstrādē un sabiedrības informēšanā.

Ja vēlieties pievienoties „Kompostētāju klubam” un pastāstīt par savas pašvaldības pieredzi bioatkritumu apsaimniekošanā, lūdzu, aizpildiet klāt pievienoto anketu.

Pašvaldību reģistrācijas anketa

Republikas nozīmes pilsētas

  • Rīgas pilsētas Dome
  • Daugavpils pilsētas Dome
  • Jelgavas pilsētas Dome
  • Jēkabpils pilsētas pašvaldība
  • Jūrmalas pilsētas Dome
  • Liepājas pilsētas Dome
  • Rēzeknes pilsētas Dome
  • Valmieras pilsētas pašvaldība
  • Ventspils pilsētas Dome

Novadu pašvaldības