Mācību centrs “Vides risinājumi”

Akreditācijas lapa 27.12.2011, Nr. AI 5432
Izglītības iestādes Reģ. apliec. Nr. 3360800388
Akreditācijas termiņš no 05.01.2012 līdz 04.01.2018

Mācības

Profesionālās pilnveides izglītības programma (kods 30P 850 01) “Ūdenssaimniecības un atkritum-saimniecības tehnoloģijas un vadība”.

2015. gada pavasara mācību kurss – Mācību centrā “Vides Risinājumi”,

Pieteikšanās mācībām veicama līdz 2015. gada 17. aprīlim.

Nodarbību sākums 2014. gada 23. aprīlī.

“Ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības tehnoloģijas un vadība”

Iespēja pieteikt Jūsu uzņēmuma darbiniekus dalībai profesionālās pilnveides izglītības programmā (kods 30P 850 01)

  • Mācības notiek Mācību centrā “Vides risinājumi” mācību klasē Kuršu ielā 9-2, Rīgā, kā arī nozares vadošajos uzņēmumos.
  • Intereses pieteikumus 2015. gada pavasara semināru cikla mācībām lūdzam sūtīt uz biedrību “LASA”.
    2015. gada pavasara mācību kurss – Mācību centrā “Vides risinājumi” – Pieteikšanās mācībām veicama līdz 2015. gada 17. aprīlim. Nodarbību sākums 2015. gada 23. aprīlī.
  • Organizē Mācību centrs „Vides risinājumi” un biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”
  • Mācību programma ir izstrādāta saskaņā ar profesionālās kvalifikācijas standartu un licencēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā 08.08.2014 ar Nr. P-10064.
  • Izglītības iestāde ir akreditēta 27.12.2011 ar Nr. AI 5432.
  • Domāta vides, atkritumu un ūdenssaimniecības nozares darbiniekiem, kā arī pašvaldību vai uzņēmumu vides speciālistiem kvalifikācijas pilnveidei un paaugstināšanai.
  • Pielikumos skatāms uzaicinājums, mācību plāns, programma un pieteikuma anketa.

Pielikumi

Informācija par mācībām, norises laiku (.doc)

Mācību programma, pilna (.doc)

Mācību plāns (.doc)

Pieteikuma anketa (.doc)

Pasniedzēji (.doc.)

Papildus informācija pieejama Kuršu ielā 9-2, Rīgā, tālrunis 67551381, fakss 67551361, e-pasts: dace.arina@gmail.com, bendere@edi.lv un lasa@edi.lv

Profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības tehnoloģijas un vadība”
Licences Nr. P-10064